top of page
20.jpg

Sanatın Dünyasına Yolculuk!

Söyleşi atölyelerimizde, sanatseverler ve meraklılar sanat dünyasının çeşitli yönlerini keşfederler. Deneyimli sanatçılar, akademisyenler ve uzmanlar eşliğinde yapılan bu etkinliklerde, katılımcılar sanatın farklı boyutlarını tartışır, yeni bakış açıları kazanır ve ilham alırlar.

İşte size sunduğumuz atölyeler:

Sanatçılar ile Söyleşiler: Sanatın İç Dünyasına Yolculuk

Sanatçılar ile söyleşilerimizde, katılımcılar deneyimli sanatçılarla bir araya gelir ve sanatın iç dünyasına dair derinlemesine bir yolculuğa çıkarlar. Sanatçılar, kendi yaratıcı süreçlerini, ilham kaynaklarını ve sanat anlayışlarını paylaşarak katılımcılara ilham verirler. Katılımcılar, sanatçıların eserlerini ve deneyimlerini daha yakından tanıma fırsatı bulur ve sanatın çeşitli yönlerini keşfederler. Profesyonel bir moderatörün rehberliğinde, katılımcılar sanatçılarla etkileşim kurar ve sanatın derinliklerine bir yolculuk yaparlar.

Öğretim Üyeleri ile Söyleşiler: Akademik Bakış Açısından Sanata Bakış

Öğretim üyeleri ile söyleşilerimizde, katılımcılar deneyimli akademisyenlerle bir araya gelir ve sanata akademik bir bakış açısıyla yaklaşırlar. Öğretim üyeleri, sanatın tarihini, teorilerini ve analiz yöntemlerini ele alarak katılımcılara derinlemesine bir anlayış sunarlar. Katılımcılar, akademik dünyanın perspektifinden sanata bakmanın önemini kavrar ve sanatın çeşitli boyutlarını keşfederler. Profesyonel bir moderatörün rehberliğinde, katılımcılar öğretim üyeleriyle etkileşim kurar ve akademik bir bilgi birikimiyle donanırlar.

Sanat Tarihi Söyleşileri: Geçmişten Günümüze Sanatın İzinde

Sanat tarihi söyleşilerimizde, katılımcılar sanat tarihçileri ve uzmanlar eşliğinde sanatın geçmişine dair bir yolculuğa çıkarlar. Sanat tarihçileri, farklı dönemleri, akımları ve sanatçıları ele alarak katılımcılara kapsamlı bir bakış açısı sunarlar. Katılımcılar, sanatın evrimini ve tarih boyunca nasıl şekillendiğini daha iyi anlar ve geçmişten günümüze sanatın izini sürerler. Profesyonel bir moderatörün rehberliğinde, katılımcılar sanat tarihçileriyle etkileşim kurar ve sanatın tarihini derinlemesine incelerler.

Sanat Akımları Söyleşileri: Sanatın Değişen Yüzü

Sanat akımları söyleşilerimizde, katılımcılar farklı sanat akımlarını ve hareketlerini keşfeder ve sanatın değişen yüzünü anlamaya çalışırlar. Sanat uzmanları ve eleştirmenler, farklı akımların özelliklerini, temalarını ve etkilerini ele alarak katılımcılara kapsamlı bir bakış sunarlar. Katılımcılar, farklı akımların sanat dünyasına nasıl şekil verdiğini ve sanatın dönemsel evrimini daha iyi anlarlar. Profesyonel bir moderatörün rehberliğinde, katılımcılar sanat uzmanlarıyla etkileşim kurar ve farklı sanat akımlarının izini sürerler.

Sanatsal Kavram Söyleşileri: Sanatın Derinliklerinde Dolaşma Zamanı

Sanatsal kavram söyleşilerimizde, katılımcılar sanatın temel kavramlarını ve felsefi boyutlarını keşfeder ve sanatın derinliklerinde dolaşır. Sanat felsefecileri ve düşünürleri, farklı sanatsal kavramları, öğretileri ve tartışmaları ele alarak katılımcılara derinlemesine bir anlayış sunarlar. Katılımcılar, sanatın altında yatan felsefi ve teorik prensipleri daha iyi kavrar ve sanatsal ifadenin çeşitli boyutlarını keşfederler. Profesyonel bir moderatörün rehberliğinde, katılımcılar sanat felsefecileriyle etkileşim kurar ve sanatın felsefi derinliklerini incelerler.

Arkeoloji Söyleşileri: Geçmişin İzinde Sanatın Kökenlerini Keşfedin

Arkeoloji söyleşilerimizde, katılımcılar arkeologlar eşliğinde geçmişin izinde sanatın kökenlerini keşfederler. Arkeologlar, antik dönemlerden kalma sanat eserleri ve buluntuları ele alarak katılımcılara geçmişin sanatını açıklarlar. Katılımcılar, arkeolojik keşiflerin ve buluntuların sanatın evrimi üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu daha iyi anlar ve geçmişten günümüze sanatın yolculuğunu takip ederler. Profesyonel bir moderatörün rehberliğinde, katılımcılar arkeologlarla etkileşim kurar ve arkeolojik keşiflerin dünyasına dalış yaparlar.

İletişim ve Adres Bilgilerimiz

Bakırköy Anemon Otel içerisinde bulunan etkinlik atölyemizde derslerimiz verilmektedir. 

Araçla gelecekler için Capacity Avm Otoparkı (ücretsiz) veya Bakırköy Sahil İspark mekanımıza yakın mesafededir. Toplu taşıma tercih edilecekse Bakırköy Marmaray durağına yürüme mesafededir.

+90 540 726 66 22

bottom of page