top of page

Teslim Ve İade Şartları

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Bu "Gizlilik ve Güvenlik Politikası", Mustafa Egemen Dönmez ("RAMON ART") tarafından işletilen www.ramonac.com  sitesi için geçerlidir.

Çerezcim, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

Çerezcimine-ticaret sitesine üyelik veya çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) toplanmaktadır.

Çerezcim, müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler ve promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu tür bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üyelik sürecinde yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu tercihi değiştirebilir veya kendisine gelen bilgilendirme iletişimindeki bağlantıyı kullanarak bildirimde bulunabilir.

Çerezcimine-ticaret sitesi üzerinden veya e-posta yoluyla gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından elektronik ortamda iletilen kişisel bilgiler, üyelerimiz ile yapılan "Kullanıcı Sözleşmesi" kapsamı dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Çerezcim, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

RAMON ART, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da talep edilen bilgileri doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla iletişim kurmak için de kullanılabilir. RAMON ART tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya RAMON ART'ın e-ticaret sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; RAMON ARTve iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından, Üyelik Sözleşmesi kapsamı dışında da, üyelerin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

RAMON ART, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

İlgili kişi, yukarıda belirtilen şartlar içerisinde kişisel verilerinin kullanılmasına açık rıza göstermiştir. İlgili kişinin kişisel verileri ile ilgili olarak hakları; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

RAMON ART, RAMONART-ticaret sitesinden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ön planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın adres çubuğunda bulunan "https://" başlığının varlığıdır. Bu, güvenli bir internet bağlantısı olduğunu gösterir ve tüm bilgileriniz şifrelenerek korunur. Diğeri ise tarayıcınızın sağ alt köşesinde yer alan kilit simgesidir. Bu simge de güvenli bir bağlantı olduğunu gösterir.

RAMON ART -ticaret sitesi üzerinden yapacağınız alışverişlerde kullanılan kredi kartı bilgileri, bağımsız bir şekilde 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya iletilir. Bu bilgiler, sadece satış işlemi sürecinde kullanılır ve RAMON ART tarafından görüntülenemez veya kaydedilemez. Bu sayede, kredi kartı bilgilerinizin üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesi engellenmiş olur.

RAMON ART-ticaret sitesinde yer alan "Mail Order" yöntemiyle gönderdiğiniz kredi kartı bilgileri, gizlilik prensibine uygun olarak saklanır. Bu bilgiler, olası itirazlara karşı 60 gün süreyle bekletilir ve daha sonra imha edilir. Siparişinizin bedelini karşılamak amacıyla tarafınızdan onaylanmış "Mail Order" formu dışında herhangi bir tutarın kartınızdan çekilmesi halinde, bankaya itiraz edebilir ve ödemenin engellenmesi mümkün olur.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

RAMON ART-ticaret sitesi, diğer web sitelerine bağlantılar sağlayabilir. Bu bağlantılar aracılığıyla erişilen web sitelerinin gizlilik politikaları ve içerikleri konusunda RAMON ART'IN herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. RAMON ART tarafından yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortakları aracılığıyla kullanıcılara sunulmaktadır. Bu Gizlilik Politikası, yalnızca RAMON ART-ticaret sitesi için geçerlidir ve üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıdaki sınırlı durumlarda RAMON ART, kullanıcıya ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir:

 1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak amacıyla;

 2. RAMON ART'IN kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi" ve diğer sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve uygulamaya koymak amacıyla;

 3. Yetkili idari ve adli otoriteler tarafından yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi durumunda;

 4. Kullanıcıların haklarını veya güvenliğini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

 5. E-POSTA GÜVENLİĞİ

 6. RAMON ART Müşteri Hizmetleri'ne göndereceğiniz e-postalarda, kredi kartı numaranız veya şifreleriniz gibi hassas bilgileri asla yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. RAMON ART, e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

 7. TARAYICI ÇEREZLERİ

 8. RAMON ART, RAMON ART-ticaret sitesini ziyaret eden kullanıcılar ve sitenin kullanımıyla ilgili bilgileri teknik iletişim dosyaları (çerezler) aracılığıyla elde edebilir. Bu teknik iletişim dosyaları, kullanıcıların tercihlerini ve siteyi ziyaret eden kullanıcı sayısını istatistiksel olarak takip etmek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla kullanılır. Çerezler, kullanıcıların tarayıcılarında saklanır ve RAMON ART-ticaret sitesinin kullanımını kolaylaştırır.

 9. RAMON ART-ticaret sitesini ziyaret eden kullanıcılar, tarayıcı ayarlarından çerezleri kabul etme veya reddetme seçeneğine sahiptir. Ancak, çerezleri reddetmek, siteye erişimi veya bazı özelliklerin kullanımını etkileyebilir.

 10. RAMON ART, işbu "Gizlilik ve Güvenlik Politikası"nı istediği zaman değiştirebilir ve güncellemeleri RAMON ART-ticaret sitesinde yayınlayarak bildirebilir.

 11. Gizlilik politikamızla ilgili herhangi bir soru veya öneriniz için info@ramonac.om adresine e-posta gönderebilirsiniz.

bottom of page